Monday, 29 August 2016

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): डॉ . राजेंद्र सिंह राणा, एक माणूस बोगस

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): डॉ . राजेंद्र सिंह राणा, एक माणूस बोगस:    डॉ . राजेंद्र सिंह राणा, एक माणूस बोगस  डॉ . राजेंद्र सिंह राणा हा माणूस आंतर राष्ट्रीय जल तज्ञ , पाणी वाला बाबा किंवा नदी पुन...

Saturday, 3 October 2015

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): अग्रणी नदी पात्राचीच सुलतान गादे ते करंजे या दरम्य...

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): अग्रणी नदी पात्राचीच सुलतान गादे ते करंजे या दरम्य...: अग्रणी नदी पात्राचीच   सुलतान गादे ते करंजे या दरम्यान अक्षरश : वाट लागली आहे …  या भागात नदीच्या पूर्वेकडच्या काठावर असलेल्या विठोबा मद...

Friday, 2 October 2015

VIJAY LALE : मला कोणी काही शिकवायची गरज नाही

VIJAY LALE : मला कोणी काही शिकवायची गरज नाही: अग्रणी नदीच्या पुनरुज्जीवन कार्यक्रमात मी पहिल्या दिवसापासून सहभागी आहे… किंबहुना भाई संपतराव पवार यांनी पहिल्यांदा मलाच अग्रणी नदी संदर्...

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): हा रस्ता नव्हे, हे तर आहे अग्रणीचे पात्र ….

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): हा रस्ता नव्हे, हे तर आहे अग्रणीचे पात्र ….: हा रस्ता नव्हे …. हे तर आहे अग्रणीचे पात्र ….  अग्रणी नदीच्या पुनरुज्जीवन कार्यक्रम पूर्णपणे फसलाय, चुकीचे काम झाले आहे.  याचे प्रत्यंतर म...

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): अग्रणी नदी पुनरुज्जीवन कार्यक्रम पूर्णपणे फसला

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): अग्रणी नदी पुनरुज्जीवन कार्यक्रम पूर्णपणे फसला: नदी पुनरुज्जीवित करणे म्हणजे नेमके काय ? नमस्कार , मी काही जल तज्ञ नाही , इंजिनिअर किंवा अधिकारी अगर कुठल्याही एन आर आय चा सदस्य नाही… एक ...

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): अग्रणी च्या वाळूचे नेमके काय झाले ???

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): अग्रणी च्या वाळूचे नेमके काय झाले ???: अग्रणी च्या वाळूचे नेमके काय झाले ??? जुन्या सामना चित्रपटात या कथेतल्या मास्तर, हिंदुराव पाटील आणि आपला एक प्रश्न सतत पाठलाग करीत राहतो...

Sunday, 27 September 2015

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): अग्रणीत आता नांगरच फिरवा

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): अग्रणीत आता नांगरच फिरवा: अग्रणीत आता नांगरच फिरवा , नदी म्हणून अस्तित्व ठेवायचे असेल तर या शिवाय पर्याय उरलेला नाही Daily Pudhari , Sangli. Date - 27/09/2015. ...